Bytový dům

Pro developera zajišťujeme posouzení investičního záměru, dohled nad zpracováním projektové dokumentace, výběr dodavatele stavby a technický dozor investora

Máte zájem o naše služby?

Kontaktovat