Zateplení bytového domu Slatinská 1, Brno

Na této zakázce jsme realizovali výkon technického dozoru stavby a dohled nad plněním dotačních podmínek IROP.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktovat