Koordinator BOZP

Nabízíme komplexní služby v oblasti BOZP, zajišťujeme činnost koordinátora BOZP na staveništi, zpracujeme a povedeme plán BOZP na stavbě.

Koordinator BOZP

Nabízíme komplexní služby v oblasti BOZP, zajišťujeme činnost koordinátora BOZP na staveništi, zpracujeme a povedeme plán BOZP na stavbě.

Bezpečnost především

Bezpečnost dělníků je zásadní. Nechte si sestavit spolehlivé zázemí pro stavbu.

Stavba podle pravidel

Stavba podléhá spoustě pravidel a regulí, buďte si jistí, že máte vše splněno.

Vsaďte na jistotu

BOZP je náš denní chleba. Nechejte si od nás poradit a ušetřete hodiny studií této problematiky.

Kdy je zapotřebí koordinátor BOZP?

Potřeba zpracovat plán BOZP Oznámit zahájení prací na OIP Potřeba koordinátora při realizaci stavby
Práce ve výkopu o hloubce > 5 m
Práce ve výšce nad 10 m
Práce spojené s konstrukcí těžkých stavebních dílců
Práce spojené s vysoce toxickými chemickými látkami
Práce se zdroji ionizujícího záření
Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti
Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu
Práce s výbušninami
Celková předpokládaná doba prací je více než 30 pracovních dnů. A bude na nich pracovat více než 20 osob déle než 1 den.
Plán celkového objemu prací přesáhne 500 pracovních dní na jednu osobu. 1 pracující osoba na stavbě
2 a více osob pracujících na stavbě

Ukázky prací

Hasičská stanice Novosedly

2021-2022

Kolega Ing. Libor Felkl zajišťoval výkon technického dozoru stavby při stavbě tohoto objektu.

Apartmánové domy Salajka, Veselí nad Moravou

2022-2023

Ve spolupráci s developerskou a stavební společností TRIGEMA zajišťujeme výstavbu Kulturně-vzdělávacího vinařského areálu a apartmánových domů ve Veselí nad Moravou.

BD Hlinky Brno

2022-2023

Pro developera zajišťujeme výkon činnosti koordinátora BOZP a technický dozor investora

Vinařský areál Veselí nad Moravou

2022-2023

Ve spolupráci s developerskou a stavební společností TRIGEMA zajišťujeme výstavbu Kulturně-vzdělávacího vinařského areálu a apartmánových domů ve Veselí nad Moravou.

Kanceláře Praha

2021-2023

Pro soukromého investora zajišťujeme výkon technického dozoru při návrhu, při vyřízení stavebního povolení a při realizaci stavby kancelářských ploch o výměře cca 6.000m2

Bytový dům

2021-2023

Pro developera zajišťujeme posouzení investičního záměru, dohled nad zpracováním projektové dokumentace, výběr dodavatele stavby a technický dozor investora

Studie stavebního záměru servisní haly SCANIA Brno

2021

Vypracovali jsme studii stavebního záměru servisní haly SCANIA Brno.

Servisní centrum Scania Kosmonosy

2017–2020

Pro developera jsme zpracovali projektovou dokumentaci, zajistili jsme stavební povolení, technický dozor stavby, kolaudaci a předání nájemci.
Předností této haly je systém podlahového vytápění základové desky pomocí tepelného čerpadla.

MOÚ-Rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu

2018–2020

Stavbu realizovalo sdružení firem Unistav Construktion a.s. a OHL ŽS a.s. Vedením realizačního týmu byl pověřen Ing. Jaroslav Klíma. Ve spolupráci se stavbyvedoucími a techniky z obou stavebních firem byla stavba provedena v nadstandardní kvalitě.

Bytový dům Brno

2019-2020

Prováděli jsme technický dozor investora při návrhu projektu, vyřízení stavebního povolení a při rekonstrukci objektu bytového domu.

Fit-out kanceláří Jet Brains, Praha

2017–2018

Prováděli jsme technický dozor investora při realizaci stavebních prací spojených s kompletním Fit-outem kancelářských ploch. Realizovali jsme výrobní dokumentaci pro vybrané designové prvky interiéru.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktovat