Technický dozor

Nabízíme komplexní řízení stavebního záměru od první myšlenky až po nastěhování. Zkonzultujeme s vámi výběr pozemku, odhadneme investiční náklady projektu, dohlédneme nad stavbou, zkontrolujeme kvalitu a mnohé další až po finální kolaudaci díla.

Technický dozor

Nabízíme komplexní řízení stavebního záměru od první myšlenky až po nastěhování. Zkonzultujeme s vámi výběr pozemku, odhadneme investiční náklady projektu, dohlédneme nad stavbou, zkontrolujeme kvalitu a mnohé další až po finální kolaudaci díla.

Ohlídejte si výdaje

Dohlédneme na investiční výnosnost projektu a pomůžeme vám ušetřit.

Ušetřete čas

Dozor nad stavbou je časově náročný. Svěřte se do našich rukou a pohlídáme stavební proces za vás.

Dbejte na kvalitu

Kvalita materiálu a pracovní síly jsou na stavbě zásadní. Vše prověříme a na vše dohlédneme.

Proces

Jak to probíhá?

01

Konzultace

Zkonzultujeme s vámi výběr lokality a pozemku, odhadneme investiční náklady projektu, zorganizujeme výběrové řízení na architekta a vybereme nejlepšího kandidáta a projektovou kancelář.

02

Příprava

V této fázi začíná spolupráce na tvorbě projektu. Kontrolujeme termíny, jednáme s účastníky procesu a budete s vámi i během procesu povolování stavby.

03

Organizace

Zorganizujeme výběrové řízení na dodavatele stavby a naplánujeme kontrolní dny stavby.

04

Dohled

Dohlížíme nad prováděním stavby, kontrolujeme kvalitu a soulad s projektem, provádíme evidenci a kontrolu změn.

05

Završení spolupráce

Sepíšeme vady a nedodělky na díle a dohlédneme nad odstraněním vad. Zajistíme kolaudaci díla a předáme stavbu investorovi nebo nájemci.

Ukázky prací

Apartmánové domy + Bistro ve Veselí nad Moravou

2022-2024

Ve spolupráci se stavební společností TRIGEMA jsme se podíleli na vedení stavební zakázky výstavby Apartmánových domů a Bistra v přístavišti ve Veselí nad Moravou.

Fit - Out kanceláří a showroom Centrum Kaštanová

12/2022 -

Zajišťujeme tendry a nákup subdodavatelů pro fit- Out objektu A v centru Kaštanová v Brně

Novostavba servisní haly pro nákladní vozy NIKA LOGISTIC

2023–2024

Provádíme technický dozor stavby servisní haly pro nákladní automobily v Hrochově Týnci

Rekonstrukce historického domu v centru města

2021-2023

Komplexní rekonstrukce domu pro bydlení s více jak 100 letou historií. Tento projekt probíhal pod dohledem kolegy Ing. Libora Felkla, který koordinoval a dohlížel na celým projektem od fáze výběru projektanta až po kolaudaci.

Rodinný dům, soukromý investor

2022-2023

Když spolupráce investor, architekt, projektant, stavební firma, TDI funguje, tak je výsledek téměř dokonalý :-)

Zateplení bytového domu Slatinská 1, Brno

2022

Na této zakázce jsme realizovali výkon technického dozoru stavby a dohled nad plněním dotačních podmínek IROP.

Hasičská stanice Novosedly

2021-2022

Kolega Ing. Libor Felkl zajišťoval výkon technického dozoru stavby při stavbě tohoto objektu.

Apartmánové domy Salajka, Veselí nad Moravou

2022-2024

Ve spolupráci s developerskou a stavební společností TRIGEMA zajišťujeme výstavbu Kulturně-vzdělávacího vinařského areálu a apartmánových domů ve Veselí nad Moravou.

BD Hlinky Brno

2022-2024

Pro developera zajišťujeme výkon činnosti koordinátora BOZP a technický dozor investora

Vinařský areál Veselí nad Moravou

2022-2023

Ve spolupráci s developerskou a stavební společností TRIGEMA zajišťujeme výstavbu Kulturně-vzdělávacího vinařského areálu a apartmánových domů ve Veselí nad Moravou.

Kanceláře Praha

2021-2023

Pro soukromého investora zajišťujeme výkon technického dozoru při návrhu, při vyřízení stavebního povolení a při realizaci stavby kancelářských ploch o výměře cca 6.000m2

Bytový dům

2021-2023

Pro developera zajišťujeme posouzení investičního záměru, dohled nad zpracováním projektové dokumentace, výběr dodavatele stavby a technický dozor investora

Studie stavebního záměru servisní haly SCANIA Brno

2021

Vypracovali jsme studii stavebního záměru servisní haly SCANIA Brno.

Servisní centrum Scania Kosmonosy

2017–2020

Pro developera jsme zpracovali projektovou dokumentaci, zajistili jsme stavební povolení, technický dozor stavby, kolaudaci a předání nájemci.
Předností této haly je systém podlahového vytápění základové desky pomocí tepelného čerpadla.

MOÚ-Rekonstrukce a dostavba Bakešova pavilonu

2018–2020

Stavbu realizovalo sdružení firem Unistav Construktion a.s. a OHL ŽS a.s. Vedením realizačního týmu byl pověřen Ing. Jaroslav Klíma. Ve spolupráci se stavbyvedoucími a techniky z obou stavebních firem byla stavba provedena v nadstandardní kvalitě.

Bytový dům Brno

2019-2020

Prováděli jsme technický dozor investora při návrhu projektu, vyřízení stavebního povolení a při rekonstrukci objektu bytového domu.

Fit-out kanceláří Jet Brains, Praha

2017–2018

Prováděli jsme technický dozor investora při realizaci stavebních prací spojených s kompletním Fit-outem kancelářských ploch. Realizovali jsme výrobní dokumentaci pro vybrané designové prvky interiéru.

Máte zájem o naše služby?

Kontaktovat